Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden aan De Kaartjes Kamer.
Dekaartjeskamer.nl is eigendom van Karin Cuypers. Alle op de site afgebeelde gegevens zijn eigendom of in licentie van Karin Cuypers en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Merknaam en beeldmerk De Kaartjes Kamer zijn eigendom van Karin Cuypers.

De Kaartjes Kamer draagt geen eigendomsrechten van alle op de site afgebeelde gegevens aan je over. Je bent eigenaar van het medium waarop afgebeelde gegevens van de site worden vastgelegd, maar De Kaartjes Kamer behoudt het volledige eigendomsrecht met betrekking tot alle op de site afgebeelde gegevens en alle intellectuele eigendomsrechten die deze bevat.