Aansprakelijkheid

Dekaartjeskamer.nl wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten of aanspraken worden ontleend en De Kaartjes Kamer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze site en de producten. De Kaartjes Kamer vrijwaart zich van alle juridische consequenties.